Frankofónne tvorivé dielne v Nitrianskej galérii

21.06.2022

Francúzska sekcia Katedry romanistiky FF UKF realizovala 15. júna 2022 Frankofónne tvorivé dielne. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní s románskym jazykom pre organizovanú skupinu nitrianskych gymnazistov zo Spojenej školy Slančíkovej 2. Jeho cieľom bolo zvýšiť atraktivitu francúzskeho jazyka u študentov stredných škôl a taktiež predostrieť možnosť zážitkového učenia sa cudzieho jazyka.

Tvorivé dielne na tému Každodennosť pripravili a viedli Mgr. Linda Adlerová a Mgr. Paula Píšová z Katedry romanistiky FF UKF spolu s výtvarnou pedagogičkou Mgr. Elenou Tarábkovou z Nitrianskej galérie. V priestoroch expozície bol pre žiakov pripravený bohatý program, počas ktorého žiaci diskutovali vo francúzskom jazyku o aktuálne vystavených dielach spojených s motívom každodennosti a každodenných aktivít.

Žiaci sa hravou formou zoznámili s dielami vybraných slovenských maliarov a v priestoroch výtvarného ateliéru Nitrianskej galérie si vyskúšali rôzne netradičné výtvarné techniky (koláž, kresba, maľba, sprejovanie). Výstupom ich tvorivej činnosti boli dve skupinové výtvarné diela: prvým je spojenie puzzle obrazu a príbehu súvisiaceho s ním, druhým je sprejom zhotovený symbol dňa, ktorý reprezentoval jeden konkrétny predmet každodennej potreby.
Celé podujatie bolo pripravené v spolupráci s O. z. Romanistica Nitriensia, Nitrianskou galériou a s finančnou podporou mesta Nitra.

Text: Paula Píšová a Linda Adlerová
Foto: Paula Píšová, Linda Adlerová, Elena Tarábková

Uverejnené: 20. júna 2022

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5480-frankofonne-tvorive-dielne-v-nitrianskej-galerii