Filozofická fakulta UK v Bratislave otvára druhé kolo prijímacieho konania

13.05.2020

Pre záujemcov o štúdium na našej fakulte otvárame 2. kolo prijímacieho konania na niektoré študijné programy.

Prihlášku si môžete podať do 30. 6. 2020 iba elektronicky prostredníctvo portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok budú známe v druhej polovici augusta.

Zdroj: https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/druhe-kolo-prijimacieho-konania/