Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ruší prijímacie skúšky s osobnou účasťou

11.05.2020

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove oznamuje všetkým uchádzačom o štúdium, že prijímacie skúšky s osobnou účasťou sa rušia!

Zdroj: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/informacie-pre-uchadzacov/rusime-prijimacie-skusky/