FEIT vyhlasuje súťaž Technická myšlienka roka 2021

26.10.2020

Pozývame študentov stredných škôl, aby sa prihlásili so svojimi nápadmi a projektmi do súťaže TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2021.

Zameranie prihlásených projektov môže spadať do týchto odborných kategórií:

- priemyselná a výkonová elektronika

- signálová elektronika

- mikroprocesory a ich aplikácie

- mechatronika

- obnoviteľné zdroje energie

- informačné a komunikačné technológie

- automatizácia

- zabezpečovacie systémy

- multimédia

 

Podmienky pre prihlásenie do súťaže sú nasledovné:

- spracovať návrh projektu v predpísanom formáte v rozsahu 2 až 3 strany A4

- vyplniť licenčnú zmluvu

- prihlásiť projekt najneskôr do 23.12.2020 odoslaním na adresu ondrej.hock@uniza.sk

 

Každý projekt, ktorý bude odbornou komisiou vyhodnotený ako perspektívny je možné v prípade potreby materiálne podporiť formou poskytnutia bezplatných vzoriek súčiastok a vývojových kitov od našich priemyselných partnerov.

 

Zdroj: https://feit.uniza.sk/2020/10/feit-vyhlasuje-sutaz-technicka-myslienka-roka-2021/