FAPZ SPU sa prezentovala v Michalovciach

04.12.2019

Na veľtrhu sa predstavili štyri fakulty SPU: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technická fakulta. Ich zástupcovia predstavili stredoškolákom a výchovným poradcom možnosti štúdia na našej univerzite, podmienky prijímacieho konania, možnosti uplatnenia absolventov, priblížili im študentský život v Nitre a i.

Zdroj: https://fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/fapz-spu-sa-prezentovala-v-michalovciach/