Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI - Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodin

08.04.2019

Katedra sociálnej práce (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave) si dovoľuje informovať o novom študijnom programe s názvom „Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“, v odbore 3.1.14 sociálna práca. Bakalársky študijný program bude vyučovaný v slovenskom a/alebo anglickom jazyku, v dennej forme, alebo pre zamestnaných uchádzačov v dennej kombinovanej forme, alebo aj v externej forme.

Zdroj: http://fzsp.truni.sk/aktuality/novy-studijny-program-rozvoj-dietata-studium-rodiny