Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove - AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ O PRIJATÍ NA BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA

11.05.2020

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou FŠ PU v Prešove ruší prijímacie skúšky z pohybových predpokladov bez náhrady na všetky študijné programy ponúkané v 1. a 2. kole prijímacieho konania v dennej a externej forme štúdia.

Bližšie informácie o prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok sú uvedené v dokumente:

Aktuálne informácie o prijatí na bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021 bez prijímacích skúšok (29. 04. 2020)

Zdroj: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/