Fakulta prírodných vied UMB - Dodatočné prijímacie konanie na doktorandské štúdium

01.09.2018

Vypisujeme DODATOČNÉ PRIJÍMACIE KONANIE na študijný program v doktorandskom stupni štúdia (denná forma štúdia) SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ. 

Prihlášky prijímame do 27. septembra 2018.
Prijímacie konanie prebehne 28. septembra 2018.

Zdroj: http://www.fpv.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/dodatocne-prijimacie-konanie-na-doktorandske-studium-sanacia-environmentalnych-zatazi.html