Fakulta priemyselných technológií v Púchove TNUNI - Oznam o konaní talentových skúšok v I. kole

16.04.2020

V dôsledku zmien a prechodu na distančnú formu vyučovania bude prvé kolo talentových skúšok v študijnom programe Textilná technológia a návrhárstvo dňa 21. 5. 2020 prebiehať online formou.

Talentová skúška bude pozostávať z 3. výtvarných úloh v oblasti:

- zátišie,
- dekoratívna kompozícia,
- figurálna kompozícia.
 

Bližšie informácie zašleme vopred mailom prihláseným záujemcom o štúdium, alebo v prípade záujmu na tel. čísle 042/28 51 814.

Zdroj: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=712&cHash=5a8c8b3076b92f5b246efdfaffddcdf3