Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity predlžuje termín na podanie prihlášky.

11.04.2023

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity predlžuje termín na podávanie prihlášok do 30. apríla 2023.