Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

02.06.2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA vypísala 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Termín podania prihlášok je do 15.7.2020.

Zdroj: Emília Pekarová, emilia.pekarova@feit.uniza.sk