Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici - Dôležitá informácia

23.03.2020

Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici prijala rozhodnutie:

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021 na bakalárske študijné programy:

- Herectvo

- Filmová a televízna réžia a scénaristika

sa v pôvodnom aprílovom termíne neuskutočnia!!!

Náhradný termín určí koordinačná skupina FDU na základe vývoja situácie a odporúčaní ministerstva školstva.

Zdroj: https://fdu.aku.sk/sk/oznamy/509-prijimacie-konania-pre-akademicky-rok-2020-2021-sa-v-povodnom-aprilovom-termine-neuskutocnia.html