Ešte stále je možné podať si prihlášku na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave

15.06.2020

MOŽNOSŤ PODANIA PRIHLÁŠOK NA UNIVERZITU SV. CYRILA A METODA V TRNAVE:
Filozofická fakulta - do 31.7.2020
Fakulta prírodných vied - do 14.8.2020
Fakulta sociálnych vied - do 26.6.2020
Ústav občianskej spoločnosti - do 30.6.2020
Fakulta masmediálnej komunikácie - do 31.8.2020 (platí len pre externé
štúdium)

Viac:
UNIVERZITA SV.CYRILA A METODA V TRNAVE je mladá univerzita s 22 ročnou históriou. V čase svojho vzniku, ako jediná vysoká škola na Slovensku, umožnila študentom študovať programy masmediálnej a marketingovej komunikácie, čím získala punc jedinečnosti a unikátnosti. Do dnešného dňa vychovala viac ako 25 000 absolventov vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania.
V súčastnosti poskytuje vzdelávanie na 5 fakultách a 1 inštitúte:
Filozofická fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Fakulta zdravotníckych vied (vznik 1.6.2020 transformáciou z Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch)
Inštitút manažmentu (vznik 1.6.2020)
Univerzita realizuje štúdium na bakalárskom stupni, magisterskom stupni i doktorandskom stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia.

Po nástupe nového vedenia univerzity v roku 2018 sa začalo obdobie intenzívneho budovania, modernizácie a skrášľovania jednotlivých budov a priestorov univerzity so silným zacielením na študenta v duchu hesla - Dajme študentovi, čo mu patrí. Vytvorilo sa niekoľko moderných študentských oddychových zón, dobudovali sa študovne, zmodernizovali sa izby študentského domova, sociálne zariadenia a skrášlilo sa aj okolie hlavnej budovy.

Zdroj: Ing. Jana Štefánková, Ph.D. oddelenie práce s verejnosťou UCM

Fotogaléria k článku: