ESET AWARD 2022 - docent Almáši z ÚCHV získal prestížne ocenenie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku do 35 rokov

18.10.2022

Nadácia ESET už štvrtýkrát vyhlásila laureátov a laureátky ESET Science Award, ocenenia pre vedecké a pedagogické osobnosti za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. Udeľovanie ocenení v kategóriách výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa konalo dňa 15. októbra 2022 na slávnostnom galavečeri v Bratislave.

Zúčastnila sa ho aj aj medzinárodná komisia, ktorá rozhodovala o laureátoch dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Tohto roku komisii predsedala  nositeľka Nobelovej ceny, biochemička Ada Yonath. Členmi komisie boli aj nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ a výskumník Rob Pieters a nemecký časticový fyzik Manfred Lindner. Galavečera sa zúčastnil aj špeciálny hosť, zakladateľ svetového festivalu STARMUS a známy astrofyzik Garik Israelian.
Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Tohto roku boli medzi nominantmi dve osobnosti z Prírodovedeckej fakulty. Prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. v kategórií Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania a doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. v kategórií Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. 
Je veľkou cťou pre našu fakultu, že jedno z ocenení, ocenenie výnimočná osobnosť vedy na Slovensku do 35 rokov, bolo udelené docentovi Miroslavovi Almášimu z Ústavu chemických vied PF UPJŠ, Katedry anorganickej chémie.   
Srdečne gratulujeme!

Docent Almáši sa vo svojom výskume zaoberá využitím a aplikáciou pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, biomedicíne a environmentálnej problematike. Jednou z problematík je však aj zníženie emisií CO2.  

Viac o výskume a práci doc. RNDr. M. Almášiho, PhD:  https://www.esetscienceaward.sk/sk/finalisti/miroslav-almasi

Pozri aj https://www.esetscienceaward.sk/sk/laureati

 

Zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/27865/