Ekonomická univerzita v Bratislave získala prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB

18.11.2021

EUBA je prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB. Doteraz získalo akreditáciu AACSB v oblasti ekonomického vzdelávania celkovo 890 inštitúcií z 58 krajín sveta.

Je to ocenenie práce, ktorú EUBA s podporou AACSB urobila v procese zvyšovania kvality študijných programov počas dlhej a náročnej cesty. Získaním medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB sa EUBA zaradila do skupiny univerzít z celého sveta, ktoré v business programoch poskytujú kvalitné a medzinárodne porovnateľné vzdelávanie. Zároveň je to impulz pre celý región strednej a východnej Európy na postupné prispôsobovanie sa medzinárodnej úrovni vo vzdelávaní,“ povedal Ferdinand Daňo, rektor EUBA.

EUBA aj touto akreditáciou potvrdzuje svoju kvalitu. V súčasnosti je najväčšou univerzitou na Slovensku, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

AACSB akredituje inštitúcie, ktoré preukázali jasné zameranie na špičkovú kvalitu vo všetkých oblastiach, akými sú vzdelávanie, výskum, obsah študijných programov, a práca so študentom. Odhodlanie Ekonomickej univerzity v Bratislave získať akreditáciu je skutočným dôkazom ich záväzku – nielen voči študentom, sieti absolventov a širšej podnikateľskej komunite, ale aj celému priestoru vysokoškolského vzdelávania. Dnešní študenti sú ekonomickými lídrami zajtrajška a prijatie Ekonomickej univerzity v Bratislave do siete ekonomicky zameraných škôl s akreditáciou AACSB bude mať trvalý pozitívny vplyv na inštitúciu, a to lokálne aj globálne,“ povedala Stephanie M. Bryant, výkonná podpredsedníčka a vedúca akreditačnej inštitúcie AACSB.

Akreditácia AACSB dbá o neustále zlepšovanie kvality na školách a usmerňuje ich v napĺňaní poslania, inováciách a dosahovaní vplyvu. Školy, ktoré sú akreditované prostredníctvom AACSB úspešne prešli prísnym akreditačným procesom, ktorý zaručuje, že dané vzdelávacie inštitúcie disponujú potrebnými zdrojmi, majú renomé a sú pripravené vziať na seba záväzok poskytovať študentom prvotriedne ekonomické vzdelávanie zamerané na budúcnosť.

AACSB International (AACSB) bola založená v roku 1916 a je najväčšou svetovou alianciou pre ekonomické vzdelávanie, ktorá spája pedagógov, študentov a komerčné odvetvia s cieľom vytvoriť ďalšiu generáciu skvelých lídrov. AACSB pôsobí vo viac ako 100 krajinách a územiach. Podporuje aktivity, neustále inovácie s veľkým dôrazom na spoločenský dopad ekonomického vzdelávania.

Zdroj: https://skolske.sk/clanok/57847/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-ziskala-prestiznu-medzinarodnu-akreditaciu-aacsb