Ekonomická univerzita v Bratislave - Pozvánka na Informačný deň 2019 pre II. stupeň štúdia

06.03.2019

Pozývame záujemcov o štúdium na II. stupni štúdia na EU v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v utorok 26. marca 2019 od 11:00 do 14:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov).

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

- študijných programoch,
- možnostiach štúdia na danej fakulte,
- podávaní prihlášok,
- prijímacom konaní,
- študijných programoch v cudzích jazykoch
- a Erasmus+ študijných a stážových pobytoch.


Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. 

 

Budova V1 (vestibul):

- Národohospodárska fakulta (D117) 
- Obchodná fakulta (SM1 - Spoločenská miestnosť)

Budova V2 (vestibul):

- Fakulta hospodárskej informatiky
- Fakulta podnikového manažmentu
- Fakulta medzinárodných vzťahov
- Fakulta aplikovaných jazykov

 

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1596-pozvanka-na-informacny-den-2019-pre-ii-stupen-studia