Dve tretiny absolventov Trnavskej univerzity v Trnave pracujú vo svojom odbore

14.02.2020

Trnavskú univerzitu v Trnave v roku 2018 absolvovalo 1 382 študentov. Iba 1% z nich bolo nezamestnaných a až 61% pracuje aj v odbore, ktorý vyštudovali, čo je výrazne viac oproti celoslovenskému priemeru (42%). Vyplýva to z informácií, ktoré poskytuje projekt Uplatnenie.sk na svojej webovej stránke.

 

Naši absolventi najčastejšie pracujú v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji, ale svoje zastúpenie majú tiež v Žilinskom alebo Nitrianskom kraji. V roku 2018 bola ich priemerná mzda 1 047 eur. Najčastejšie sa uplatňujú vo vzdelávaní (31%), ale aj verejnej správe (17%) a oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (15%).

Z hľadiska odborov zarábali najvyššiu mediánovú mzdu absolventi verejného zdravotníctva (1 886 eur).

 

Návštevníci portálu uplatnenie.sk môžu okrem prehliadania rebríčkov aj porovnávať jednotlivé stredné či vysoké školy a ich fakulty. Zatiaľ sú jedinými dostupnými údajmi dáta za rok 2018.

Projekt Uplatnenie.sk, ktorý realizuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vychádza z celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.

Zdroj: https://www.truni.sk/dve-tretiny-nasich-absolventov-pracuju-vo-svojom-odbore