Druhé kolo prijímacieho konania na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

25.06.2020

Prihlášku do druhého kola prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/21 si môžete podať do 17. 07. 2020.

Zdroj: https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-bakalarske-studium-1.html?page_id=5466