Drevárska fakulta s otvorenými dverami

26.01.2018

Deň otvorených dverí DF, ktorý sa uskutočnil 25.januára 2018, sa stretol s veľkým záujmom. Stretnutie budúcich mladých drevárov, ekonómov, drevostavbárov, hasičov, dizajnérov sa uskutočnilo vo veľmi príjemnej atmosfére.
Mnohí z návštevníkov pricestovali z veľmi vzdialených miest Slovenska. Po privítaní dekanom fakulty Jánom Sedliačikom, predstavil prodekan pre pedagogickú prácu Adrián Banski Drevársku fakultu a jej rozmanité odbory a poskytol praktické informácie pre podanie prihlášky na štúdium. Piatich vylosovaných výhercov potešila sto percentná zľava z poplatku za podanie prihlášky, ďalší traja si odniesli drobné darčekové predmety fakulty. Najzaujímavejšou časťou DOD bola určite prehliadka učební, laboratórií a dielní s prezentáciou prístrojov a zariadení používaných pri výučbe. Ďakujeme za návštevu a veríme, že sa stretneme na zápise na štúdium na Drevárskej fakulte.

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/drevarska-fakulta-s-otvorenymi-dverami-0