Dodatočné prijímacie skúšky na Fakultu múzických umení Akadémie umení v Bratislave

21.02.2020

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Umenie – študijný program Interpretačné umenie:

- Modul: klávesové nástroje akordeón
- Modul: strunové nástroje viola, husle, violončelo, kontrabas
- Modul: dychové nástroje klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, tuba, hoboj, bicie nástroje

Termín podania elektronickej prihlášky do 23. 03. 2020
Prihlásení uchádzači dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacej skúšky. Predpokladaný termín dodatočných PS je 9. a 10. 4. 2019.

Zdroj: https://fmu.aku.sk/sk/studium/174-dodatocne-prijimacie-skusky