DOD na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií

12.03.2015

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 19. marca 2015 s nasledovnym programom:

09.00 Rektor Samuel Abrahám a profesor Béla Egyed – Modernity and Individuality

10.30 Open space s Františkom Mikloškom – O politických stranách

12.00 Čítačka s Michalom Hvoreckým

13.30 Preberte s Kálmánom Petöczom maturitné otázky k ľudským právam

16.00 Próza s Ľubomírom Feldekom