Do platnosti vstúpila Zmluva o pridružení SR do Európskej vesmírnej agentúry

12.10.2022

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 12. októbra 2022 ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

ESA je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe, dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-výskumná činnosť, vzdelávacia činnosť a technologický vývoj. Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010, kedy bola podpísaná základná rámcová Dohoda o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou „Cooperation Agreement“.

Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor. Slovensko bude môcť participovať na významných európskych projektoch, podieľať sa na budovaní nových európskych satelitov alebo participovať na výskumných misiách.

Slovenská republika ako pridružený člen bude mať možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov ESA, posilnia sa kompetencie a výskumný potenciál Slovenska. Pridružené členstvo prinesie nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, umožní spoluprácu na vesmírnom výskume a participáciu na programoch ESA.

Pridružené členstvo v ESA zvyšuje aj možnosti Slovákov pracovať priamo vo vesmírnej agentúre. Predstavuje pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé a stredné podniky.