Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

05.02.2019

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach Vás pozýva a Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v dňoch 26.-28.2.2019

UTOROK 26.2.2019

9:00 - 9:30

Pár slov o tom, prečo sa oplatí študovať

9:30 - 14:00

Interaktívna prezentácia štúdia

Prehliadky učební a laboratórií

Ukážky reálnej výučby / vyskúšaj si ako sa u nás študuje

 

STREDA 27.2.2019

9:00 - 14:00

Prednášky a diskusie o najnovších trendoch, technológiách a víziach v stavebníctve

Stavebníctvo očami informačných technológií

Úspešné startupy našich stavbárov

 

ŠTVRTOK 28.2.2019

13:00 - 16:00

Pozri sa na BIM z blízka

Zdroj: https://www.svf.tuke.sk/?p=6794