Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

04.02.2019

Srdečne vás pozývame na Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Dozviete sa o Fakulte manažmentu PU, jej poslaní, genéze a súčasnom stave, prijímacom konaní na všetkých stupňoch štúdia, systéme štúdia na fakulte, profile našich absolventov a predpokladoch ich uplatnenia na trhu práce ako aj o ďalších dimenziách zabezpečenia štúdia (o priestorovom a materiálno-technickom, knižnično-informačnom zabezpečení, možnostiach športových aktivít, ubytovania a pod.).

Dni otvorených dverí sa uskutočnia:

  • 13. 2. 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod. v rámci Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove, v areáli VŠA, ul. 17. novembra, Prešov;
  • 5. 3. 2019 o 10.00 hod. v aule M. Bosáka (M120), v budove Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ul. Konštantínova 16, Prešov.

 

Viac informácií na: https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/oznamy/31207/

 

zdroj: Mgr. Marcela Stríšová, koordinátor pre vzdelávanie