Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora

27.04.2023

Začiatkom mája v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene už tradične venujeme pozornosť vzdelávaniu zdravotne postihnutých ľudí, seniorov, rodičov s kočíkmi ale aj ostatnej odbornej a laickej verejnosti vôbec.

                                               Týmto Vás srdečne pozývame na 5. ročník odborného podujatia

„Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora“ Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 12. (piatok) až 13. mája (sobota) 2023

 

Podujatie je zamerané na prezentáciu zbierok arboréta a vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí náučných chodníkov. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú tiež predstavené aj možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení  pre ľudí so špecifickými  potrebami s poskytnutím poradenskej činnosti v týchto otázkach. V rámci podujatia máme pre Vás pripravené aj novinky v podobe rôznych knižných publikácií ako aj vzdelávacích panelov, exteriérovej knihy, bylinkového záhonu a i., ktoré sú súčasťou stálej expozície zbierok.
Prosíme Vás o spätnú väzbu Vašej účasti (predpokladaný počet účastníkov a čas návštevy) v záujme kvalitného organizačného zabezpečenia tohto podujatia kontaktujte: jakubisova@tuzvo.sk

 

Ďalšie informácie na: www.arboretum.sk

https://abh.tuzvo.sk/sk/pozvanka-na-dni-bez-barier-v-arborete-borova-hora12-13-maja-2023

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/dni-bez-barier-2023-v-arborete-borova-hora