Dni bez bariér 2020 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

28.09.2020

V dňoch 24. - 25. septembra 2020 sa uskutočnil 2. ročník odborného podujatia Dni bez bariér v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Súčasťou podujatia bol nasledujúci program:


- prezentácia arboréta s výsledkami realizácie nového náučného chodníka „modrej trasy“ s bezbariérovým sprístupňovaním a novými edukačnými panelmi a návrhmi v rámci pokračujúceho projektu č. 006TUZ4/2019;

- praktické ukážky a poradenská činnosť v otázkach bezbariérového sprístupňovania extravilánov a bezbariérových zariadení;

- prezentácia bezbariérových zariadení firmou Spig, s.r.o. Zvolen a ich využitie v praxi.


Podujatie bolo realizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR v rámci projektu č. 006TU Z4/2019.

 

Zdroj: Mariana Jakubisová (jakubisova@tuzvo.sk)

Fotogaléria k článku: