Detská krajanská univerzita

23.07.2019

Detská krajanská univerzita je podujatie Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, určené pre víťazov súťaží slovenského jazyka a prednesu poézie a prózy zo slovenských škôl a vzdelávacích centier zo zahraničia. Je to špecializované vzdelávacie podujatie zamerané na rozvoj záujmu o vedu, výskum a vysokoškolské štúdium.

Tohto roku sa Detská krajanská univerzita konala na Donovaloch od 30. júna do 6. júla. Zúčastnilo sa jej 38 účastníkov zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Hlavnou témou bol „JAZYK (môj, tvoj, váš)" a používanie slovenského jazyka v rôznych formách prostredníctvom troch dielní: tvorivé písanie, umelecký prednes a javiskový pohyb a základy herectva. Lektorky a lektori Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD, Mgr. art. et Mgr. art. Vladimír Kivader a Mgr. art. Ján Marcinek spoločne s deťmi hľadali, kam sa jazyk posunul v jednotlivých krajinách, v ktorých žijú.

Výstupom ich práce bol slávnostný program, ktorý uviedli 5. júla v Cikkerovej sieni v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov. Početných hostí, ako aj účinkujúcich v úvode pozdravila doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie. Svojou prítomnosťou podujatie poctila aj honorárna konzulka Slovenskej republiky v Kanade Dr. Eva Hadzima. Hrami a tancami Slovákov z Vojvodiny podujatie spestril DFS Matičiarik z Banskej Bystrice. Program pripravila a moderovala PhDr. Zuzana Drugová.

Súčasťou Detskej krajanskej univerzity boli aj poznávacie výlety po prírodných a turistických destináciách v okolí Donovalov.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/detska-krajanska-univerzita.html