Deň otvorených dverí

27.11.2019

Oddelenie vysokoškolského vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) zorganizovalo 19. novembra 2019 Deň otvorených dverí akadémie. Záujem o podujatie bol veľký, svedčí o tom účasť približne 520 stredoškolákov z celého Slovenska. Organizátori pre nich pripravili informácie o škole, jej poslaní, štruktúre, vzdelávaní a vojenskom programe. Informovali ich o podmienkach prijatia na vysokú školu, ktorá poskytuje štruktúrované 5 ročné denné vysokoškolské štúdium a pripravuje pre potreby Ozbrojených síl SR odborný vojenský personál.

Stredoškoláci boli v aule akadémie podrobnejšie oboznámení so študijnými programami bakalárskeho štúdia, a to Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Informácie o študijných programoch im prezentovali garanti študijných programov a zástupcovia jednotlivých odborných katedier školy. Predstavu o štúdiu dopĺňali svojimi informáciami jednotlivé katedry vo vestibule auly formou video prezentácií, priamej diskusie, propagačných a informačných materiálov. Prezentácií katedier sa zúčastnili nielen pedagógovia ale aj študenti 3. ročníka, ktorí odpovedali na otázky mladších stredoškolákov.

Vo vonkajších priestoroch školy boli realizované ukážky z vojenského programu kadetov, stredoškoláci navštívili učebne a laboratóriá katedier elektroniky strojárstva a informatiky, mali možnosť prezrieť si telovýchovný areál, Akademickú knižnicu a Sieň cti a slávy. V prípade, že sa tohoroční maturanti rozhodnú pre štúdium na AOS, musia poslať prihlášku na školu do 29.2.2020.

„....touto cestou chcem aj v mene svojich dcér vyjadriť veľkú spokojnosť s včerajším DOD, na ktorom sme sa zúčastnili. Naozaj je lepšie prísť sa osobne pozrieť na školu, o ktorú má žiak záujem ako iba rozhodnúť sa podľa počutia. Dozvedeli sme sa ozaj všetky potrebné informácie, ako od pedagógov, tak i od samotných študentov. Aspoň my sme sa stretli s ochotou a dobrým prístupom. Chlapci boli veľmi profesionálne pripravení zodpovedať akékoľvek otázky. Bola som milo prekvapená.“ (poďakovanie zaslané e-mailom)

Zdroj: http://aos.sk/?stranky=aktuality19/DOD_jesen.php