Deň otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

26.11.2019

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. januára 2020 o 9.30 hod.

PROGRAM

- Otvorenie o 9.30 hod. v pavilóne 34

- Prezentácia univerzity a študijných programov

- Diskusia na témy, ktoré vás zaujímajú

- Organizovaná prehliadka pracovísk a kliník

Zdroj: http://www.uvlf.sk/akcie/den-otvorenych-dveri-2020