Deň otvorených dverí ukázal obrovský záujem o štúdium na SZU

20.02.2020

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave privítala vo štvrtok 13. februára 2020 v rámci Dňa otvorených dverí vyše 500 záujemcov o štúdium.  Študenti vypočuli informácie o univerzite, jej poslaní a cieľoch, ale predovšetkým detailné predstavenie študijných programov poskytovaných na  jednotlivých fakultách:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií – ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, fyziologická a klinická výživa, dentálna hygiena
           

Lekárska fakulta – všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo;
           
Fakulty verejného zdravotníctva – verejné zdravotníctvo;
           
Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici - ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
           

V druhej časti sa študenti mohli oboznámiť so špecializovanými pracoviskami jednotlivých fakúlt, kde dostali aj podrobné informácie o jednotlivých študijných programoch, obsahu a podmienkach štúdia, vrátane ukážok odborných výkonov.

Najväčší záujem bol o študijné programy na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici sa konal 11. februára.

Zdroj: http://www.szu.sk/