Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

05.11.2018

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 21. novembra 2018 od 9:00 hod. v aule BG2A1, Veľký diel.

Dozviete sa:

- o študijných programoch;

- o prijímacích pohovoroch;

- o podmienkach prijatia

Uvidíte:

- ubytovacie a stravovacie priestory;

- prezentácie katedier;

- laboratóriá a učebne;

- projekty fakulty;

- a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

Zdroj: https://www.fstroj.uniza.sk/