Deň otvorených dverí Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

07.01.2019

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pozýva študentov, pedagógov a ostatných záujemcov o štúdium na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2019 o 9,00 h a 11,00 h (Limbová č. 14, Bratislava, miestnosť B001, prízemie)

Program:

- Otvorenie - prorektor SZU pre pregraduálne štúdium: doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.

- Prezentácia študijných programov zástupcami jednotlivých fakúlt

- Diskusia

- Prehliadka odborných pracovísk jednotlivých fakúlt

Zdroj: http://www.szu.sk/index.php?id=1237&menu=

Fotogaléria k článku: