Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UK

11.01.2017

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 20. januára 2017.

Čas:

09:00 hod. - poslucháreň aula CH1-1

11:00 hod. - poslucháreň CH1-1

Program

9:00 - 9:30 / alebo 11:00 - 11:30 hod.

Otvorenie, privítanie a oboznámenie študentov s možnosťami štúdia na fakulte (dekan, študijná prodekanka)

9:35 - 9:50 / alebo 11:35 - 11:50 hod.

Diskusia

9:50 - 10:20 hod.

Prednáška prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.: "O migrantoch trochu inak".

10:30 hod.

Rozdelenie do sekcií na základe záujmu študentov *

* pre študentov, ktorí prídu na 11.00 hod., bude na sekciách zabezpečený rovnocenný program (priebežne sa pripoja k "ranným" a následne sa im zopakuje to, kde neboli)

Biologická sekcia (miestnosť Aula CH1-1)

Chemická sekcia (miestnosť CH1-2)

Environmentálna sekcia (miestnosť B2-420a)

Geografická sekcia (miestnosť B1-305)

Geologická sekcia (Andrusovova učebňa)

Učiteľstvo (miestnosť CH2-118)

Zdroj: http://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/2017/Program_DOD_2017_web.pdf