Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

30.10.2019

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vás srdečne pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2019 v čase od 9:30 hod do 14:00 hod. v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ul. č. 20, 974 01 Banská Bystrica


Program:

9:30 hod. príchod záujemcov, registrácia vo vestibule PrF UMB

10:00 hod. uvítanie účastníkov a diskusia s vedením PrF UMB vo Veľkej prednáškovej sále

10:30 hod. – 14:00 hod. prezentácia PrF UMB v blokoch

12:30 hod. samostatný blok pre zahraničných účastníkov v angličtineProgram blokov:

- prezentácia fakulty v miestnosti č. 224
- predstavenie štúdia na fakulte
- predstavenie aktivít fakulty
- diskusia
- prehliadka priestorov fakulty
- účasť na vybraných seminároch a prednáškach


Deň otvorených dverí je určený všetkých záujemcov o vysokoškolské právnické vzdelanie, taktiež pre rodičov, prípadne iné sprevádzajúce osoby, ktorým radi ukážeme priestory fakulty a odpovieme na otázky súvisiace so štúdiom na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zdroj: https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/oznamy-pre-uchadzacov/den-otvorenych-dveri-na-prf-umb.html