Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

24.01.2019

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 13.2.2019 od 9.30 - 14.00.

Predstavíme Vám:

- podmienky prijatia a možnosti štúdia,

- uplatnenie našich absolventov na trhu práce,

- priestory Pedagogickej fakulty UMB a internátu,

- jednotlivé katedry podľa záujmu.

Môžete sa zúčastniť zaujímavých prednášook, seminárov, workshopov a hudobných vystúpení.

Zdroj: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-10062.html