Deň otvorených dverí ONLINE

16.11.2020

Milí uchádzači o štúdium na UMB,

tento rok Vám otvoríme brány našej univerzity ONLINE. Budete mať možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Po prvýkrát nebudete musieť za nami cestovať, nebudete musieť ani vyjsť z domu, dokonca budete môcť ležať, či sedieť s vyloženými nohami. Jediné, čo bude potrebné, je zapnúť počítač, tablet alebo mobil a kliknúť na link, ktorý prislúcha k fakulte a je zverejnený nižšie.


DOD ONLINE je rozdelené do šiestich blokov tak, aby ste si mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá Vás zaujíma. Každá fakulta má vyčlenený dostatočný priestor, aby Vám poskytla  čo najviac  informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na  fakulte...

Počas celého prenosu budete môcť klásť zástupcom jednotlivých fakúlt otázky, na ktoré ste nedostali odpovede prostedníctvom www.slido.com.

Tešíme sa na Vás na DOD ONLINE - už čoskoro!

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Zdroj: https://www.umb.sk/novinky/den-otvorenych-dveri-online.html