Deň otvorených dverí na Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

08.01.2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 29. 1. 2019 (utorok) od 9.00 hod do 14.00 hod. v  priestoroch UCM, Bučianska ulica 4/A, Trnava.
Okrem prezentácie a predstavenia možností štúdia na univerzite a študijných programov sa stredoškoláci budú môcť zoznámiť s prostredím univerzity a budú im predstavené možnosti ďalšieho rozvoja a uplatnenia svojich schopností počas voľného času v záujmových súboroch a univerzitných, prípadne fakultných médiách (fakultná televízia, časopisy, rádio, spevácky súbor, folklórny súbor a pod.). Oboznámia sa aj s možnosťami zahraničných pobytov a mobilít, ktoré počas štúdia môžu absolvovať. 

Program:

Príchod študentov od 8.45 hod.

1. blok prezentácií:

Od 10.00 h. - 12.00 h.

Prezentácia o univerzite

Prezentácia fakúlt v poradí

Filozofická fakulta
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Fakulta masmediálnej komunikácie
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Losovanie tomboly.

Medzi jednotlivými  prezentáciami budú prebiehať vystúpenia súborov príp. spevákov a ďalšie zaujímavé vsuvky  J

V prípade záujmu vyššieho počtu návštevníkov DOD 2019 sa v poobedných hodinách uskutoční i druhý blok prezentácií fakúlt.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Zdroj: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1990/