Deň otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre online

01.02.2021

Súčasťou rozhodovania sa kam na vysokú školu a čo študovať je aj získanie informácií o študijnom programe, študentskom živote a priestore, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje. Aj keď nám súčasné covidové obdobie nedovoľuje stretnúť sa osobne, našich päť fakúlt pre vás pripravilo zaujímavý a inšpiratívny program. Vkročte preto 10. a 11. februára 2021 na virtuálnu pôdu našej alma mater a zoznámte sa s našou ponukou štúdia a študijnými podmienkami.


Podrobný program nájdete nižšie pod názvami jednotlivých fakúlt. Odporúčame vám na online pripojenie používať internetový prehliadač Google Chrome.


O univerzite
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska i Európy – Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827 – 869). Je víťazom Národnej ceny za kvalitu (2017) a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. UKF je atraktívna, aktuálna a akčná vysokoškolská inštitúcia, ktorá na piatich fakultách ponúka širokú škálu bakalárskych, nadväzujúcich magisterských a doktorandských študijných programov. V rozmanitosti študijných odborov jej patrí popredné miesto medzi univerzitami na Slovensku. Mimoriadnu pozornosť venuje príprave učiteľov pre všetky stupne vzdelávacieho systému.

Program UKF 10. a 11. februára 2021:


Aké sú možnosti štúdia?
Stretnite sa v našej online miestnosti s prorektorkou pre vzdelávanie a diskutujete prostredníctvom online chatu o možnostiach štúdia.
13.30 – 13.40 Krátka online prezentácia univerzity
13.00 – 16.00 Online chat o všeobecných otázkach štúdia a ďalšieho vzdelávania na UKF

Aký je študentský život na UKF a aké služby ponúkame študentom?
13.40 Prezentácia Študentského centra
13.50 Prezentácia Študentského parlamentu
14.00 Online chat a online diskusia o otázkach štúdia so študentmi UKF

Pozrite si program DOD na jednotlivých fakultách:

Fakulta prírodných vied

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4429-den-otvorenych-dveri-na-ukf-online