Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 2020

27.01.2020

Teologická fakulta v Košiciach srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 04. februára 2020 od 10:00-12.30h v Átriu TF KU. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami, či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných na KU. V programe bude aj multižánrová prednáška "Kresťanská symbolika vo svete Pána prsteňov", Erasmus a CEEPUS pobyty, ale aj prezentácia pokladou historickej knižnice.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/70812-den-otvorenych-dveri-na-tf-ku-2020

Priložené dokumenty:

Program DOD 63.9 kB