Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

31.01.2024

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí dňa 1.2.2024, ktorý bude lokalizovaný do areálov:

Areál Moyzesova 11, Šrobárova 2 - Biológia, Chémia a ich učiteľstvo

Areál Jesenná 5, Park Angelinum 9 - Analýza dát a umelé inteligencia, Biofyzika, Fyzika, Informatika, Matematika, Geografia a geoinformatika, ich učiteľstvo

Areál Botanickej záhrady UPJŠ, Námesova 23 - časť programu odboru Biológia

 

zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/dod-pf-2024/