Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

13.11.2023

Pozývame Ťa na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2023 od 9:00 hod.
Celý program podujatia nájdeš TU.

CHCETE ŠTUDOVAŤ JAZYKY?


Na sústredené štúdium jedného jazyka ponúkame jednoodborové študijné programy:

Pre tých, ktorí sa chcú orientovať na prekladateľstvo, máme v ponuke:

  • prekladateľstvo a tlmočníctvo vo voliteľnej kombinácii dvoch jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra (Katedra translatológie)

    CHCETE UČIŤ?

Môžete si vytvoriť kombináciu dvoch predmetov:

A ak ste nenašli tú správnu kombináciu, môžete si druhý predmet vybrať z ponuky Fakulty prírodných vied a informatiky, Pedagogickej fakulty či Fakulty stredoeurópskych štúdií.


ZAUJÍMATE SA O SPOLOČENSKOVEDNÉ A HUMANITNÉ ODBORY?


Sústredené štúdium vášho odborného favorita vám umožní jednoodborové štúdium:

Medziodborové štúdium je pre tých, ktorí sú menej vyhranení a ocenia variabilitu:

zdroj: https://www.dod.ff.ukf.sk/?fbclid=IwAR0QWfjzWagVYGfyGY8MGk_ETqfLeHLjdKU4I96t9u1kcyHf9pTETG-aC5U