Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UMB

10.10.2018

Milé študentky a študenti stredných škôl,

srdečne vás všetkých pozývame na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční dňa 7.11.2018 na Tajovského 40 a Tajovského 51 (v prípade záujmu aj v novej telovýchovnej budove na Tajovského 57 pri ihrisku) od 9.00 do 14.00 hod.

Vo vestibule fakulty (na Tajovského 40) budú na vás čakať naši študenti, ktorí vás zavedú na jednotlivé katedry, budete si môcť pozrieť alebo vyskúšať tlmočenie v kabínke, navštíviť diagnostické centrum, telocvičňu a ďalšie priestory našej fakulty. Vo vestibule budú tiež naši kolegovia a kolegyne, ktorí budú informovať o štúdiu na FF UMB či o možnostiach mobilít v zahraničí. O 10. 00 hod. sa v Aule Beliana (Tajovského 40) v rámci Týždňa vedy a techniky uskutoční panelová diskusia Čo s miliónmi duší? o problémoch súčasnej migrácie, na ktorej sa môžete tiež zúčastniť.

Tešíme sa na vás!

Zdroj: https://www.ff.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/den-otvorenych-dveri-na-ff-umb-7-11-2018.html