Deň otvorených dverí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

22.01.2024

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


MILÉ UCHÁDZAČI A UCHÁDZAČKY, NAJBLIŽŠÍ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA FAKULTE SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED SA BUDE KONAŤ 20. FEBRUÁRA 2024 OD 10:00.

zdroj: https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/den-otvorenych-dveri/