Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

22.01.2024

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
PREZENČNE UŽ V STREDU, 7. FEBRUÁRA 2024 OD 12:00
7. február 2024 - pavilón Fyziky

Navštívte našu fakultu, či už ako trieda alebo individuálne, a zažite atmosféru našej fakulty. Navštívite mnohé vedecké laboratóriá matematiky, fyziky, či informatiky a dozviete sa všetky podrobnosti o štúdiu na našej fakulte.

  • od 12:30 hod. Registrácia na prehliadky laboratórií a pracovísk
  • 13:00 - 13:30 hod. Všeobecné informácie o štúdiu a prijímacom konaní, Život a štúdium na FMFI UK z pohľadu študenta
  • 13:30 - 17:00 hod.Prehliadky laboratórií a prezentácie odbornej a pedagogickej činnosti pracovísk fakulty

Na prehliadky laboratórií a prezentácie sme vytvorili 13 skupín – streamov. Každá skupina navštívi 6 pracovísk fakulty. Záujemca si podľa priloženej tabuľky alebo zoznamu vyberie, o ktorú skupinu má záujem a počas DOD sa zaregistruje do tejto skupiny.

 

zdroj: https://fmph.uniba.sk/studium/den-otvorenych-dveri/