Deň otvorených dverí na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

12.01.2018

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 08.02.2018 o 9:00 h a o 12:00 h v Aule BG2A1 DATALAN.

Získate informácie o  možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov v odbornej praxi, možnostiach ubytovania v študentských domovoch a iných zaujímavých otázkach súvisiacich so štúdiom.

Pripravili sme pre Vás zaujímavé prezentácie o dianí na našej fakulte a taktiež interaktívne exponáty popisujúce nami ponúkané študijné programy. V prípade záujmu sú Vám k dispozícií na nahliadnutie aj naše laboratóriá a učebne.

Zdroj: http://fel.uniza.sk/images/ stories/Dokumenty/2018/01/ plagat%20DOD%202018.pdf

Podrobné informácie o študijných programoch a prezentačné video a ďalšie informácie o EF sú zverejnené na http://fel.uniza.sk/

Fotogaléria k článku: