Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty TUZVO

10.01.2017

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 24. januára 2017 v prednáškovej miestnosti B8 s nasledovným programom:

10:00 h - 10:30 h otvorenie "Dňa otvorených dverí LF", úvodná informácia o profile Lesníckej fakulty (dekan LF)

10:30 h - 11:30 h audiovizuálna prezentácia študijných programov, diskusia k možnosti štúdia (prodekan pre pedagogickú prácu a prodekan pre vonkajšie vzťahy)

11:30 h - 13:00 h návštevy katedier LF, ktoré garantujú študijné programy, rozhovory s učiteľmi, študentmi (doktorandi LF)

Na "Dni otvorených dverí LF" bude možnosť oboznámiť sa so štúdiom na LF, ako aj možnosťami študentského života na Technickej univerzite vo Zvolene.

Zdroj: http://www.tuzvo.sk/files/3_3/dekanat_lf/den-otvorenych-dveri-2017_pozvanka.pdf