Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16.01.2019

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 7.2.2019 v čase od 10.00 hod. (Registrácia od 9.30 hod.) v Aule LF.

Program

  • Privítanie / predstavenie Lekárskej fakulty UPJŠ
  • Predstavenie nelekárskych študijných programov (Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo)
  • Prezentácia lekárskych študijných programov (Predklinické predmety, zubné lekárstvo, internistické a chirurgické odbory)
  • Infostánok o prípravnom kurze a ďalšie info
  • Program študentských organizácií
  • Návšteva vybraných pracovísk LF

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Zdroj: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/