Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

02.10.2019

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 13. novembra 2019.

Vo vestibule FF UMB sa budú v čase od 9.00 do 14.00 h nachádzať informačné miesta:

1.      uvítací pult

2.      pult študijného oddelenia (potvrdenia o návšteve podujatia, informácie o štúdiu),

3.      pult medzinárodnej spolupráce (SAIA, ESN),

4.      stretávacie miesto (pre študentstvo, ktoré bude odprevadené do priestorov katedier a do kabínkovej učebne).

 

Aula Beliana

9.30 – 10.15 – otvorenie (vedenie FF UMB) 

10.15 – otázky z publika

Zdroj: https://www.ff.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/den-otvorenych-dveri-13-11-2019.html