Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave

03.01.2017

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí - uskutoční sa v sobotu 21. januára 2017 v čase od 10,00 do 15,00.

Zdroj: http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-21-1-2017/