Deň otvorených dverí FBI UNIZA 2018

10.01.2018

Deň otvorených dverí FBI UNIZA 2018


15. februára 2018 o 10:00

v priestoroch fakulty v centre mesta na Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (pri autobusovej stanici).

FBI UNIZA poskytne záujemcom o DOD informácie o:


  - študijných programoch,

  - uplatnení absolventov v praxi,

  - možnostiach absolvovania časti štúdia v zahraničí,

  - možnostiach absolvovania odbornej praxe,

  - špecializovaných pracoviskách a laboratóriách fakulty,

  - aktivitách fakulty pre študentov.

 

Sprievodný program:


  - ukážky aktivít jednotlivých pracovísk,

  - ukážky práce záchranárov (simulovaný zásah HaZZ),

  - laserová strelnica,

  - prehliadka hasičskej techniky,

  - kriminalistická a expertízna technika,

  - poplachové a kamerové systémy,

  - centrum simulácie krízových javov.

Do jednotlivých aktivít sa návštevníci DOD môžu aktívne zapojiť - preveriť si svoje strelecké zručnosti a schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšať snímanie odtlačkov prstov, skontrolovať ochranné prvky bankoviek a dokladov pomocou UV svetla, vyskúšať správnu manipuláciu s bremenami, nácvik stabilizovanej polohy zraneného, merať hluk v prostredí ...

Zdroj: http://fbi.uniza.sk/index.php/uchadzaci/2012-04-10-13-29-18/dod